Logo dla fundacji

Znak logo przeznaczony dla fundacji musi zawierać konkretne znaczenia i symbole. Instytucje, które działają na rzecz dobra publicznego, rozwoju lub edukacji, muszą posiadać czytelną i komunikatywną identyfikację. Wynika to z faktu, że wszystkie lub większość działań fundacji będzie sygnowana i sygnalizowana przez logo.

Logo i znak fundacji – kluczowe wymagania i oczekiwania

Logo ma za zadanie budować wizerunek instytucji, dlatego proces projektowania logo musi być przeprowadzony profesjonalnie. Oznacza to uwzględnienie w projekcie wszystkich wymagań (społecznych, biznesowych i wizerunkowych) i okoliczności, które są stawiane instytucji.

logo / znak dla fundacji

Każda fundacja to projekt, którego żywotność jest przewidywana na wiele lat (jeśli nie dekad) – stąd logo musi być nowoczesne, oparte o estetyczną typografię, kolorystykę.