baczewski-grafika
krajewski praca graficzna
mayones-grafika
  1. baczewski-grafika
  2. krajewski praca graficzna
  3. mayones-grafika

Prace graficzne – zbiór różnych projektów

Przedstawione prace graficzne to różne koncepty, które zostały wykonane na potrzeby ćwiczeń i jakby nie patrzeć zabawy. To głównie kolaże opracowane przy wykorzystaniu różnych technik w Photoshopie.

Jak widać zakres tematyczny jest różny, ale przede wszystkim liczy się to co widać i jaka to jest kompozycja.