valentina-kobluk-website-reservation-wordpress

Strona WordPress dla terapeuty z systemem rezerwacji i kalendarzem

Strona internetowa zaprojektowana dla gabinetu psychoterapii. Jej najważniejszym elementem jest funkcjonalność pozwalająca na rezerwację wizyt pacjentów.

link: https://valentina-kobluk.com/

System rezerwacji komunikuje klienta i właściciela gabinetu. Kalendarz z systemem rezerwacji wbudowany w stronę pozwala na:

  1. Wybór usługi – klient określa jaki rodzaj terapii go interesuje,
  2. Wybór dostępnych terminów spotkania – dzień / godzina. Wcześniej zarezerwowane terminy są oznaczone jako niedostępne. Usługi mają podane ceny.
  3. Klient widzi jaki jest zakres czasowy – czyli np. jeśli dana terapia zajmuje 2h to jest to zdefiniowane już na poziomie wyboru usługi,
  4. Po przejściu wszystkich kroków w rezerwacji klient otrzymuje wiadomość mailową z potwierdzeniem rezerwacji. Gdy właściciel gabinetu zatwierdzi (lub anuluje) termin, wówczas klient również otrzyma o tym powiadomienie. Można umówiony termin zaimportować do własnego kalendarza w komputerze – system rezerwacji generuje odpowiedni plik.
  5. Właściciel gabinetu widzi wszystkie wizyty w kalendarzu dostępnym w panelu administracyjnym.
  6. System rezerwacji pozwala na obsługę kilku terapeutów. Jeśli jest ich np 5 można podzielić usługi, albo przypisać indywidualnie do do terapeuty.

To rozwiązanie jest idealne dla małych i średnich gabinetów. Bardzo upraszcza i porządkuje kwestie związane z obsługą rezerwacji.

System rezerwacji na stronie internetowej gabinetu.