Wybór wykonawcy strony internetowej

Cena wykonania strony internetowej jako czynnik wyboru wykonawcy

Najbardziej oczywistym czynnikiem wyboru wydaje się oczywiście cena. Zbyt niska cena może wydawać się podejrzana, a jeśli zbyt wysoka – wówczas wiadomo…

Tanio to dobrze i szybko?

Obiektywnie czas wykonania standardowej strony może wynieść 2-3 tygodnie, co jest to uzależnione od kilku czynników. Zatem jeśli ktoś oferuje wykonanie strony za 500 zł to oznacza to tyle, że zrobi ją szybko i byle jak, argumentując, że “za taką cenę to chyba nikt nie może oczekiwać cudów”.

Inny bardzo prawdopodobny scenariusz jest taki, że strona w niskim budźecie będzie wykonywana przez amatora, który “dorabia” sobie do etatu. Czas wykonania będzie się wydłużać, a problemy mogą narastać.

Najbardziej racjonalny model to podjęcie współpracy z firmą, która specjalizuje się w projektowaniu stron www. Firma taka będzie zaangażowana i zmotywowana do tego by projekt wykonać w możliwie krótkim czasie przy zachowaniu najwyższych standardów. Wykonane projekty i opinie klientów budują pozycje agencji reklamowej.

Zakres projektu i zaangażowanie agencji reklamowej

Rola agencji czy wykonawcy strony internetowej nie powinna sprowadzać się jedynie do “wysłuchania” listy życzeń klienta. Rzeteleny wykonawca powinien sam zaproponować najlepsze rozwiązania oraz… ostrzec przed złymi pomysłami – jeśli takowe pojawią się podczas rozmów.

Agencja reklamowa powinna sugerować opcje, które mogą rozwinąć projekt – tak aby był on możliwie efektywny.

Proces projektowania i wdrażania strony internetowej dla firmy / podmiotu / instytucji

Solidny wykonawca (tak jak w każdej branży) powinien określić jak będzie przebiegać proces projektowania. Określić kluczowe punkty i zasady organizacyjne oraz… finansowe. Wszystko już na początku powinno być precyzyjne, jasne i potwierdzone przez obie strony.

Rozwój strony i pomoc po zakończeniu wykonania strony internetowej

Profesjonalne podejście do klienta to także to co się dzieje po zakończeniu prac projektowych. Warto upewnić się, że można liczyć na pomoc i wsparcie agencji po zakończeniu prac. Zasady i zakres tej pomocy powinny być również wcześniej określone. Wykonawca sam powinien zaproponować serwis “gwarancyjny” i wsparcie po zakończeniu prac. To również wydaje się oczywiste, ale nie zawsze jest stałą praktyką.

Rozwój strony powinien być rozłożony w czasie – warto zaplanować działania, które mogą w przyszłości podnieść potencjał firmy, który jest reprezentowany przez www.

Kompetencje wykonawcy strony internetowej, portfolio, dostępność

Agencja reklamowa jest (a przynajmniej powinna być) weryfikowana na podstawie wykonanych prac – czyli portfolio agencji reklamowej. Liczy się ilość i jakość projektów, nie bez znaczenia jest też ich sposób prezentacji i opis case study.

Szybkość reakcji, kontakt i rzeczowość to elementy, które także warto już wziąć pod lupę podczas pierwszego kontaktu z potencjalnym wykonawcą projektu.


Agencja Dmuchawce – to solidny partner i wykonawca profesjonalnych stron firmowych

Jako agencja wykonująca strony internetowe – spełniamy wszystkie wymienione kryteria. Poświadczeniem naszych umiejętności i doświadczenia są nasze projekty i rekomendacje klientów.

Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujecie się Państwo na nas czy też nie… warto wziąć pod uwagę kluczowe punkty, które opisaliśmy powyżej.

Zapraszamy do kontaktu.